Дюшеме


Произвеждаме дюшеме от иглолистна дървесина смърч, ела и бор. Дървено дюшеме със стандартни и нестандартни размери. Качествено дюшеме с размери:
  • дебелина25мм. ширина70мм. дължина4000мм;
  • дебелина25мм. ширина90мм. дължина4000мм;